Homeopatisk veterinärmedicin är en gren av alternativ medicin som använder mycket små doser av naturliga ämnen för att behandla en mängd olika tillstånd hos djur. Homeopatiska medel framställs genom att späda ut och skaka ämnet för att skapa en "potentierad" lösning. Det kan också betecknas som ett medicinsystem som är baserat på principen om "liknande botar som." Det vill säga att ett ämne som kan orsaka symtom hos en frisk person kan användas för att behandla samma symtom hos en sjuk person. Homeopatiska medel framställs vanligtvis genom att späda ett ämne i vatten eller alkohol och sedan administrera det i mycket små doser. Homeopatiska utövare tror att denna process hjälper till att frigöra ämnets helande energi och att kroppen sedan kan använda denna energi för att läka sig själv.

Homeopatisk veterinärmedicin används för att behandla djur holistiskt, med hänsyn till djurets fysiska, mentala och känslomässiga hälsa. Detta tillvägagångssätt bygger på tron att hela djuret måste behandlas, inte bara symtomen på sjukdomen. Homeopatisk veterinärmedicin är skonsam, säker och effektiv och kan användas för att behandla en mängd olika tillstånd. Homeopatiska medel är ofta mycket effektiva vid behandling av kroniska tillstånd som är svåra att behandla med konventionell medicin. Homeopatiska medel är skonsamma och kan användas under mycket lång tid utan biverkningar. Homeopatiska medel är säkra för alla, inklusive spädbarn, barn, gravida kvinnor och äldre. Homeopatiska medel är gjorda av mycket små mängder naturliga ämnen. Homeopatiska medel framställs på ett speciellt sätt som gör dem mycket potenta. Homeopatiska medel tas genom munnen i piller eller flytande form. Det bästa sättet att hitta ett homeopatiskt medel som fungerar för dig är att rådgöra med en utbildad homeopat. Homeopatiska medel finns tillgängliga över disk i hälsokostbutiker och online.

Det finns inga vetenskapliga bevis som stödjer effektiviteten av homeopatisk veterinärmedicin hos husdjur. De tillgängliga bevisen stöder inte påståendet att homeopatiska produkter är effektiva för att behandla alla hälsotillstånd hos djur. Veterinärpatienter bör behandlas med konventionell medicin, baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. En systematisk genomgång från 2008 av homeopati som behandling för alla tillstånd hos människor eller djur drog slutsatsen att det inte finns några tillförlitliga bevis för effektiviteten av homeopati. En granskning från 2010 av homeopatis effektivitet för att behandla hälsotillstånd hos djur fann begränsade bevis från ett litet antal försök att homeopatiska behandlingar kan vara kliniskt effektiva för vissa djurhälsotillstånd. En studie från 2012 av homeopatisk behandling av mjölkkor fann inga kliniska bevis på effekt, och antydde att placeboeffekten kan ha spelat en roll i de rapporterade positiva resultaten.

Påståendet att homeopatiska medel effektivt kan behandla katter och hundar anses vara falskt. Vissa homeopatiska utövare säger dock att deras produkter har hjälpt husdjur med olika hälsoproblem. Det finns också anekdotiska bevis för att vissa husdjur har svarat positivt på homeopatiska behandlingar. Om du funderar på att använda homeopatiska medel för ditt husdjur, är det viktigt att först rådgöra med din veterinär. De kan ge dig råd om huruvida ett visst botemedel sannolikt är effektivt för ditt husdjurs tillstånd.

Om författaren: Dr Faith Whitehead; är legitimerad veterinär och forskare.

sv_SESV

Pin It on Pinterest

What Our Clients Say
83 recensioner