Servicevoorwaarden

Overzicht:
Aanvaarding door www.tcm-vet.com (“Verkoper”) van uw (“Koper”) bestelling is uitdrukkelijk afhankelijk van de instemming van de Koper met deze algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden is bepaald dat de Aanvraag van de Koper, de Orderbevestiging en Alle Transacties van toepassing zijn op alle transacties tussen Koper en Verkoper. De Verkoper wijst uitdrukkelijk elke voorwaarde of bepaling af die enige norm, specificatie of schade vermeldt met betrekking tot kwaliteit en levertijd, of die in tegenspraak is met of bedoeld is om deze voorwaarden te vervangen. Door www.tcm-vet.com te verzoeken de goederen aan u ter beschikking te stellen, erkent u en gaat u ermee akkoord (of wordt u geacht deze te erkennen en ermee akkoord te gaan) met deze aankoopvoorwaarden.

 1. Betalings- en besteltransacties
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt de betaling plaats op het moment van het plaatsen van de bestelling met een creditcard, bankpas, postwissel, enz. die bij de koper bekend is of via de door ons opgegeven betalingsmethode.
  De Verkoper kan elke bestelling of levering van goederen op elk moment weigeren of annuleren door de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen (via elk contactformulier); De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke annulering. .
  Zodra een bestelling is geplaatst, kunt u deze niet meer annuleren. Alle verkopen zijn definitief.
  Eventuele wijzigingen in een bestelling dienen schriftelijk te worden overeengekomen. De totaalprijs is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en de koper gaat akkoord met het betalen van eventuele verhogingen.
  Herbevoorradingskosten: De Verkoper behoudt zich het recht voor herbevoorradingskosten in rekening te brengen. De koper betaalt 20% herbevoorradings-/annuleringskosten. De herbevoorradingskosten worden op het moment van de transactie in rekening gebracht op de creditcard die bij ons bekend is, of via de door ons aangegeven methode.
  Het eigendom van de Goederen gaat op u over na volledige betaling van de aankoopprijs voor de Goederen.
 2. Heffingen/belastingen/kosten
  Alle import- en exportdocumenten, vergunningen, rechten, belastingen of andere verplichtingen of heffingen in verband met de levering van de goederen zijn voor rekening van de koper.
 3. Wederverkoop van goederen
  Wederverkoop van de producten van de Verkoper tegen lage prijzen op een openbaar forum, e-commercebon of website is uitdrukkelijk verboden, en de Verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen welke openbare forums, indien aanwezig, in aanmerking komen voor wederverkoop door de koper.
 4. Voor bestellingen binnen de Verenigde Staten: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zorgt de verkoper ervoor dat de goederen bij u worden afgeleverd en bent u verantwoordelijk voor de kosten die met de levering gepaard gaan. Bestellingen worden verzonden via FedEx, USPS, UPS, DHL, enz. Hoewel de door de Verkoper gebruikte bezorgservice mogelijk een verzekering voor de goederen tijdens het transport omvat, geeft de Verkoper geen verklaringen of garanties met betrekking tot een dergelijke verzekering en bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van een specifieke verzekering. die u nodig heeft in verband met de goederen die onderweg zijn. Het risico verbonden aan de goederen gaat op u over op het moment dat de goederen worden afgeleverd bij de vervoerder.
  Voor internationale bestellingen: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bent u verantwoordelijk voor de kosten van verzending van de goederen vanaf het terrein van de verkoper. Het risico verbonden aan de goederen gaat op u over op het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld aan de vervoerder. Het is uw verantwoordelijkheid om de goederen te verzekeren vanaf de datum waarop ze op de plaats van levering (vervoerder) zijn ontvangen.
 5. Defecten
  De koper moet binnen de eerste 7 dagen na ontvangst van het artikel een tekortclaim indienen. Andere claims dan tekorten worden niet ondersteund. De verkoper is niet verantwoordelijk voor tekorten wanneer de goederen naar derden worden verzonden. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij ontvangst te controleren of alle geleverde goederen overeenkomen met wat besteld is.
  Als een deel van een bestelling vertraging oploopt, of als er een tekort is aan een deel van een bestelling, kan de bestelling alleen voor dat deel van de bestelling worden verholpen.
  De Koper doet afstand van de aanvaarding van goederen waarvan bekend is dat ze gebrekkig zijn, en de Koper doet hierbij afstand van elke claim voor schadevergoeding die voortvloeit uit enig gebrek dat de Koper bekend was op het moment van aanvaarding van de goederen, inclusief late levering.
 6. Afwijzing van aansprakelijkheid door de verkoper
  De koper aanvaardt dat dit product niet is beoordeeld door de Food and Drug Administration (FDA), dat dit product een traditioneel kruidenvoedsel (supplement), (plantaardige) voeding is en uitsluitend bedoeld is voor gebruik door huisdieren (honden en katten).
  De koper erkent dat alle publiciteit van de verkoper bedoeld is voor de popularisering van onderwijs en wetenschap. Alle producten van de Verkoper zijn niet bedoeld ter vervanging van diergeneesmiddelen, noch zijn zij bedoeld om te worden gebruikt bij de behandeling, preventie of diagnose van welke ziekte dan ook.
  Alle kruidenproducten zijn kruidensupplementen of voedsel voor huisdieren en zijn traditionele plantaardige (plantaardige) voedingsmiddelen; eventuele claims met betrekking tot effecten en bijwerkingen worden niet ondersteund. Alle bestellingen gaan akkoord met deze voorwaarden.
 7. Opbrengst
  Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij ontvangst te controleren of alle leveringen de gekochte goederen nauwkeurig weergeven.
  In sommige gevallen kunnen ongebruikte, onbevredigende artikelen worden vervangen door alle labels in de originele verpakking. Producten komen in aanmerking voor retournering of omruiling, geheel naar goeddunken van de Verkoper. Alle ruilingen moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het artikel worden gestart.
  In geval van ruilen van goederen is de koper verantwoordelijk voor alle verzendkosten voor het retourneren van het product aan de verkoper en de levering van het nieuwe product aan de koper. De Koper geeft de Verkoper toestemming om Producten te verkopen die worden geruild, afgewezen of achtergelaten.
  Als u een product wijzigt, komt u onmiddellijk niet in aanmerking voor retournering of omruiling. Zodra de goederen beschadigd, bevuild, doordrenkt met water, uitgepakt enz. zijn, kan de koper de goederen niet meer retourneren of een claim indienen met betrekking tot dergelijke goederen. Geen verantwoordelijkheid voor stof of schade tijdens verzending.
 8. De Verkoper garandeert niet dat de kwaliteit, het gewicht, het ontwerp of de kleur van de koopwaar overeenkomt met een specifiek beschreven afbeelding of monster. Verpakking en taal kunnen variëren bij verzending naar verschillende landen; de algehele ontwerpstijl is echter hetzelfde.
 9. Intellectuele eigendomsrechten
  De koper zal de goede reputatie, goodwill en het imago van het door de verkoper verkochte productmerk in geen enkele vorm beschadigen.
  De koper zal het ontwerp- en grafische auteursrecht van de website en producten van de verkoper niet schenden of beschadigen.
 10. Voor het volgende is de verkoper niet aansprakelijk
  Koper het product verandert of aanpast, misbruikt het product, gebruikt of behandelt het op een ongebruikelijke of niet aanbevolen manier.
  Defecten in goederen die door een derde partij zijn vervaardigd.
  Verlies of schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door een factor buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot verlies veroorzaakt door vertraging in de productie of levering van goederen.
  indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook.
 11. Verslechtering van het krediet van de koper
  De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke levering te beëindigen of verdere leveringen van andere goederen op te schorten. Indien de financiële situatie van de koper voor de verkoper niet bevredigend is, kan de verkoper contante betaling eisen voor de levering van de goederen.
  Als de reputatie van de koper verslechtert, zal de verkoper het krediet van de koper verminderen of de rekening van de koper sluiten, en de daaropvolgende samenwerking en transacties stopzetten; de verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid.
 12. De Verkoper kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of vervangen. Bij elke bestelling die na een dergelijke wijziging wordt geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde algemene voorwaarden.

Overeenkomst en erkenning:
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze site, neem dan contact met ons op via e-mail {info@tcm-vet.com}.

nl_NLNL

Pin It on Pinterest