Leki są ważną częścią leczenia guzów i nowotworów u psów. Bez leków wiele terapii nie byłoby możliwych. Leki są stosowane do bezpośredniego leczenia guza, a także do leczenia skutków ubocznych leczenia. Antybiotyki są stosowane w leczeniu infekcji, a leki przeciw nudnościom są stosowane w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów. Leki przeciwbólowe są stosowane w celu kontrolowania bólu, a leki przeciwzapalne są stosowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego. Wiele metod leczenia jest możliwych wyłącznie przy użyciu leków. Obejmuje to chemioterapię, radioterapię i immunoterapię. Są to metody leczenia dostępne wyłącznie przy użyciu leków. Istnieją również inne metody leczenia dostępne przy użyciu leków. Obejmują one terapię hormonalną, terapię celowaną i terapię biologiczną. Terapie te mogą być stosowane w połączeniu z innymi metodami leczenia w celu zapewnienia możliwie najskuteczniejszego leczenia.

Istnieje wiele leków, które są skuteczne w leczeniu guzów i nowotworów u psów. Najczęściej są to leki chemioterapeutyczne, które działają poprzez zabijanie komórek nowotworowych. Inne leki, które mogą być stosowane, obejmują radioterapię, immunoterapię i terapię celowaną. Chemioterapia jest najczęstszą metodą leczenia guzów i nowotworów u psów. Leki stosowane w chemioterapii działają poprzez zabijanie komórek nowotworowych. Najpopularniejszymi lekami chemioterapeutycznymi stosowanymi w leczeniu guzów i nowotworów u psów są karboplatyna, doksorubicyna i winkrystyna. Karboplatyna jest lekiem chemioterapeutycznym na bazie platyny, który działa poprzez zakłócanie zdolności komórek nowotworowych do podziału. Doksorubicyna to lek chemioterapeutyczny z grupy antracyklin, który działa poprzez interkalację DNA i hamowanie topoizomerazy II. Winkrystyna to lek chemioterapeutyczny z grupy alkaloidów vinca, który działa poprzez wiązanie się z tubuliną i hamowanie łączenia się mikrotubul. Radioterapia to kolejna opcja leczenia guzów i nowotworów u psów. Radioterapia działa poprzez uszkodzenie DNA komórek nowotworowych, co zapobiega ich podziałom. Najczęstszym rodzajem radioterapii stosowanym w leczeniu guzów i nowotworów u psów jest radioterapia wiązką zewnętrzną. Radioterapia wiązką zewnętrzną to rodzaj radioterapii, który wykorzystuje maszynę do kierowania wiązek o wysokiej energii na komórki nowotworowe. Istnieją dwa rodzaje radioterapii wiązką zewnętrzną: 1. Terapia fotonowa: Terapia fotonowa wykorzystuje wysokoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie do zabijania komórek nowotworowych. 2. Terapia protonowa: Terapia protonowa wykorzystuje wiązki wysokoenergetycznych protonów do zabijania komórek nowotworowych. Terapia protonowa jest nowsza i może mieć mniej skutków ubocznych niż terapia fotonowa.

Chemioterapia to rodzaj leczenia farmakologicznego, które wykorzystuje substancje chemiczne do zabijania komórek nowotworowych. Chemioterapia może być podawana dożylnie (przez żyłę) lub doustnie. Chemioterapia jest często stosowana w połączeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak chirurgia lub radioterapia. Chemioterapia jest zwykle podawana w cyklach, przy czym każdy cykl składa się z okresu leczenia, po którym następuje okres odpoczynku. Chemioterapia często wiąże się ze skutkami ubocznymi, takimi jak utrata włosów, nudności i wymioty oraz zmęczenie. Radioterapia to rodzaj terapii wykorzystującej wysokoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie lub inne cząsteczki do niszczenia komórek nowotworowych. Radioterapia może być stosowana zewnętrznie, poprzez skierowanie promieniowania na nowotwór z zewnątrz ciała, lub wewnętrznie, poprzez umieszczenie substancji radioaktywnej w nowotworze lub w jego pobliżu. Radioterapia jest często stosowana w połączeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak chirurgia lub chemioterapia. Radioterapia często wiąże się z działaniami niepożądanymi, takimi jak zmęczenie, podrażnienie skóry i biegunka. Terapia celowana to rodzaj leczenia farmakologicznego, którego celem są określone cząsteczki zaangażowane we wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Terapia celowana jest często stosowana w połączeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak chirurgia lub chemioterapia. Terapia celowana często wiąże się z działaniami niepożądanymi, takimi jak zmęczenie, podrażnienie skóry i biegunka.

 Immunoterapia to rodzaj leczenia farmakologicznego, które wykorzystuje układ odpornościowy organizmu do niszczenia komórek nowotworowych. Immunoterapia może być podawana dożylnie (przez żyłę) lub we wstrzyknięciu. Immunoterapia jest często stosowana w połączeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak chirurgia, radioterapia lub chemioterapia. Aby immunoterapia była skuteczna, komórki nowotworowe muszą posiadać określone białka na swojej powierzchni. Ważne jest również, aby wiedzieć, czy białka te są obecne na komórkach przed rozpoczęciem immunoterapii. Istnieje kilka rodzajów immunoterapii, w tym Przeciwciała monoklonalne: Przeciwciała monoklonalne są wytwarzane w laboratorium w celu przyłączenia się do określonych białek na komórkach nowotworowych. Gdy przeciwciało przyczepi się do komórki nowotworowej, może pomóc organizmowi w jej zabiciu. Przeciwciała monoklonalne mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami leczenia. Przeciwciała monoklonalne są wytwarzane w laboratorium w celu przyłączenia się do określonych białek na komórkach nowotworowych. Gdy przeciwciało przyczepi się do komórki nowotworowej, może pomóc organizmowi w jej zabiciu. Przeciwciała monoklonalne mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami leczenia. Terapia transferem komórek T: Terapia transferem limfocytów T jest rodzajem immunoterapii, która wykorzystuje limfocyty T (białe krwinki zwalczające infekcje), aby pomóc organizmowi zabić komórki nowotworowe. W tej terapii białe krwinki są pobierane od pacjenta i wysyłane do laboratorium. W laboratorium komórki są zmieniane tak, aby rozpoznawały i zabijały komórki nowotworowe.

O autorze: Dr Faith Whitehead; jest licencjonowanym weterynarzem i badaczem.

pl_PLPL

Pin It on Pinterest

Co mówią nasi Klienci
131 opinii