Läkemedel är en viktig del av behandlingen av hundtumörer och cancer. Utan läkemedel skulle många behandlingar inte vara möjliga. Läkemedel används för att behandla tumören direkt, såväl som för att behandla biverkningar av behandlingar. Antibiotika används för att behandla infektioner, och läkemedel mot illamående används för att förebygga och behandla illamående och kräkningar. Smärtmediciner används för att kontrollera smärta, och antiinflammatoriska läkemedel används för att minska inflammation. Många behandlingar är endast möjliga med droger. Detta inkluderar kemoterapi, strålbehandling och immunterapi. Dessa är behandlingar som endast är tillgängliga med hjälp av droger. Det finns andra behandlingar tillgängliga med droger också. Detta inkluderar hormonbehandling, riktad terapi och biologisk terapi. Dessa terapier kan användas i kombination med andra behandlingar för att ge den mest effektiva behandlingen som möjligt.

Det finns ett antal läkemedel som är effektiva vid behandling av hundtumörer och cancer. De vanligaste är kemoterapiläkemedel, som verkar genom att döda cancerceller. Andra läkemedel som kan användas inkluderar strålbehandling, immunterapi och riktad terapi. Kemoterapi är den vanligaste behandlingen för hundtumörer och cancer. Kemoterapiläkemedel verkar genom att döda cancerceller. De vanligaste kemoterapiläkemedlen som används för att behandla hundtumörer och cancer är karboplatin, doxorubicin och vinkristin. Carboplatin är ett platinabaserat kemoterapiläkemedel som verkar genom att störa cancercellernas förmåga att dela sig. Doxorubicin är ett antracyklin-kemoterapiläkemedel som verkar genom att interkalera DNA och hämma topoisomeras II. Vincristine är ett vinca-alkaloid-kemoterapiläkemedel som verkar genom att binda till tubulin och hämma mikrotubulus sammansättning. Strålbehandling är ett annat behandlingsalternativ för hundtumörer och cancer. Strålbehandling fungerar genom att skada cancercellernas DNA, vilket hindrar dem från att dela sig. Den vanligaste typen av strålbehandling som används för att behandla hundtumörer och cancer är extern strålbehandling. Extern strålbehandling är en typ av strålbehandling som använder en maskin för att rikta högenergistrålar mot cancerceller. Det finns två typer av extern strålbehandling: 1. Fotonterapi: Fotonterapi använder högenergiröntgen för att döda cancerceller. 2. Protonterapi: Protonterapi använder strålar av högenergiprotoner för att döda cancerceller. Protonterapi är nyare och kan ha färre biverkningar än fotonterapi.

Kemoterapi är en typ av läkemedelsbehandling som använder kemikalier för att döda cancerceller. Kemoterapi kan ges intravenöst (genom en ven) eller oralt (genom munnen). Kemoterapi används ofta i kombination med andra behandlingar, såsom kirurgi eller strålbehandling. Kemoterapi ges vanligtvis i cykler, där varje cykel består av en behandlingsperiod följt av en viloperiod. Kemoterapi är ofta förknippad med biverkningar, såsom håravfall, illamående och kräkningar och trötthet. Strålbehandling är en typ av terapi som använder högenergiröntgen eller andra partiklar för att förstöra cancerceller. Strålbehandling kan ges externt, genom att rikta strålningen mot cancern utifrån kroppen, eller internt, genom att placera ett radioaktivt ämne i eller nära cancern. Strålbehandling används ofta i kombination med andra behandlingar, såsom kirurgi eller kemoterapi. Strålbehandling förknippas ofta med biverkningar, såsom trötthet, hudirritation och diarré. Riktad terapi är en typ av läkemedelsbehandling som riktar sig mot specifika molekyler som är involverade i tillväxt och spridning av cancerceller. Riktad terapi används ofta i kombination med andra behandlingar, såsom kirurgi eller kemoterapi. Riktad terapi förknippas ofta med biverkningar, såsom trötthet, hudirritation och diarré.

 Immunterapi är en typ av läkemedelsbehandling som använder kroppens immunförsvar för att förstöra cancerceller. Immunterapi kan ges intravenöst (genom en ven) eller genom injektion. Immunterapi används ofta i kombination med andra behandlingar, såsom kirurgi, strålbehandling eller kemoterapi. För att immunterapi ska vara effektiv måste cancerceller ha vissa proteiner på ytan. Det är också viktigt att veta om dessa proteiner finns på cellerna innan immunterapi påbörjas. Det finns flera typer av immunterapi, inklusive: Monoklonala antikroppar: Monoklonala antikroppar tillverkas i laboratoriet för att fästa sig vid specifika proteiner på cancerceller. När antikroppen väl fäster på cancercellen kan den hjälpa kroppen att döda cellen. Monoklonala antikroppar kan användas ensamma eller tillsammans med andra behandlingar. Monoklonala antikroppar görs i laboratoriet för att fästa sig till specifika proteiner på cancerceller. När antikroppen väl fäster på cancercellen kan den hjälpa kroppen att döda cellen. Monoklonala antikroppar kan användas ensamma eller tillsammans med andra behandlingar. T-cellsöverföringsterapi: T-cellsöverföringsterapi är en typ av immunterapi som använder T-celler (vita blodkroppar som bekämpar infektioner) för att hjälpa kroppen att döda cancerceller. I denna terapi tas vita blodkroppar bort från patienten och skickas till laboratoriet. I laboratoriet förändras cellerna för att känna igen och döda cancerceller.

Om författaren: Dr Faith Whitehead; är legitimerad veterinär och forskare.

sv_SESV

Pin It on Pinterest

What Our Clients Say
131 recensioner