Användarvillkor

Översikt:
Acceptans av www.tcm-vet.com (“Säljaren”) av din (“Köparen”) beställning är uttryckligen villkorad av Köparens samtycke till dessa villkor. Villkoren stipulerar att köparens ansökan, orderbekräftelse och alla transaktioner ska gälla för alla transaktioner mellan köpare och säljare. Säljaren avvisar uttryckligen alla villkor eller bestämmelser som anger någon standard, specifikation eller skada relaterade till kvalitet och leveranstid, eller som motsäger eller är avsedd att ersätta dessa villkor. Genom att begära att www.tcm-vet.com gör varorna tillgängliga för dig, bekräftar och samtycker du (eller så anses du erkänna och godkänna) dessa köpvillkor.

 1. Betalning och ordertransaktioner
  Om inte annat skriftligen överenskommits, ska betalning ske vid beställningstillfället med kreditkort, betalkort, postanvisning etc. registrerat hos köparen eller med den betalningsmetod som tillhandahålls av oss.
  Säljaren kan avvisa eller avbryta beställning eller leverans av varor när som helst genom att meddela Köparen skriftligen (valfritt kontaktformulär); Säljaren ska inte hållas ansvarig för förlust eller skada till följd av en sådan annullering. .
  När en beställning väl har skickats kan du inte avbryta den. All försäljning är slutgiltig.
  Eventuella ändringar av en beställning måste överenskommas skriftligen. Det totala priset kan ändras och köparen accepterar att betala eventuell höjning.
  Påfyllningsavgift: Säljaren förbehåller sig rätten att ta ut en återuppfyllningsavgift. Köparen ska betala 20% lager-/avbokningsavgift. Påfyllningsavgifter kommer att debiteras på kreditkortet som registrerats vid transaktionstillfället, eller enligt den metod vi anger.
  Äganderätten till varorna övergår till dig vid betalning av hela köpeskillingen för varorna.
 2. Tullar/skatter/avgifter
  Alla import- och exportdokument, licenser, tullar, skatter eller andra skyldigheter eller avgifter i samband med leverans av varorna ska bäras av köparen.
 3. Återförsäljning av varor
  Återförsäljning av Säljarens produkter till låga priser på alla offentliga forum, e-handelskvitto eller webbplatser är uttryckligen förbjuden, och Säljaren förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra vilka offentliga forum, om några, som är kvalificerade för köparens återförsäljning.
 4. För beställningar inom USA: Om inget annat avtalats skriftligen, kommer säljaren att ordna så att varorna levereras till dig och du kommer att stå för kostnaderna i samband med leveransen. Beställningar kommer att skickas via FedEx, USPS, UPS, DHL, etc. Även om leveranstjänsten som används av säljaren kan inkludera försäkring för varorna under transport, ger säljaren inga utfästelser eller garantier angående sådan försäkring och du kommer att ansvara för att skaffa någon specifik försäkring du behöver i samband med godset i transit. Risken förknippad med varorna övergår till dig när varorna levereras till transportören.
  För internationella beställningar: Om inte annat avtalats skriftligen står du för kostnaden för frakt av varorna från säljarens lokaler. Risken förknippad med varorna övergår till dig när varorna görs tillgängliga för transportören. Det är ditt ansvar att försäkra varorna från det datum de tas emot på leveransstället (fraktföraren).
 5. Defekter
  Köparen måste lämna in ett bristkrav inom de första 7 dagarna efter att ha mottagit varan. Andra påståenden än brister stöds inte. Säljaren ansvarar inte för brister när varorna skickas till tredje part. Det är köparens ansvar att vid mottagandet kontrollera att alla levererade varor överensstämmer med det som beställts.
  Om en del av en order är försenad, eller om en del av en order är en bristvara, kan ordern endast åtgärdas för den delen av ordern.
  Köparen avsäger sig godtagande av varor som är kända för att vara defekta, och köparen avsäger sig härmed alla skadeståndsanspråk som härrör från eventuella defekter som köparen kände till vid tidpunkten för godtagandet av varorna, inklusive försenad leverans.
 6. Säljarens ansvarsfriskrivning
  Köparen accepterar att denna produkt inte har utvärderats av Food and Drug Administration (FDA), att denna produkt är ett traditionellt växtbaserat foder (tillskott), (växt)foder och endast är avsedd för användning av husdjur (hundar och katter).
  Köparen erkänner att säljarens all publicitet är avsedd för utbildning och vetenskap. Alla Sellers produkter är inte avsedda att ersätta veterinärmedicinska läkemedel, och de är inte heller avsedda att användas vid behandling, förebyggande eller diagnos av någon sjukdom.
  Alla växtbaserade produkter är växtbaserade kosttillskott eller foder för husdjur och är traditionella växtbaserade (växt)foder; några påståenden relaterade till effekter och biverkningar stöds inte. Alla beställningar godkänner dessa villkor.
 7. Lämna tillbaka
  Det är köparens ansvar att vid mottagandet kontrollera att alla leveranser korrekt återspeglar de köpta varorna.
  I vissa fall kan oanvända otillfredsställande föremål ersättas med alla taggar i originalförpackningen. Produkter är kvalificerade för retur eller utbyte efter säljarens eget gottfinnande. Alla byten måste initieras inom 7 dagar efter mottagandet av varan.
  Vid byte av varor står köparen för alla fraktkostnader för retur av produkten till säljaren och leverans av den nya produkten till köparen. Köparen auktoriserar säljaren att sälja produkter som byts ut, avvisas eller överges.
  Om du ändrar en produkt kommer du omedelbart inte att vara berättigad till retur eller byte. När varorna är skadade, nedsmutsade, blötlagda i vatten, uppackade etc. kan köparen inte returnera varan eller göra anspråk på sådana varor. Inget ansvar för damm eller skador under frakt.
 8. Säljaren garanterar inte att kvaliteten, vikten, designen eller färgen på varan kommer att matcha någon särskild beskriven bild eller prov. Förpackning och språk kan variera vid leverans till olika länder; den övergripande designstilen är dock densamma.
 9. Immateriella rättigheter
  Köparen ska inte skada det goda rykte, goodwill och image för det produktmärke som säljs av säljaren i någon form.
  Köparen ska inte göra intrång i eller skada designupphovsrätten och den grafiska upphovsrätten till säljarens webbplats och produkter.
 10. Säljaren ansvarar inte för följande
  Köparen ändrar eller modifierar produkten, missbrukar produkten, använder eller hanterar den på ett ovanligt eller icke-rekommenderat sätt.
  Defekter i någon vara tillverkad av tredje part.
  Förlust eller skada som orsakas helt eller delvis av någon faktor utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till förlust orsakad av förseningar i produktion eller leverans av varor.
  indirekta skador eller följdskador av något slag.
 11. Försämring av köparkredit
  Säljaren förbehåller sig rätten att avsluta all leverans eller avbryta ytterligare leveranser av andra varor. Om köparens ekonomiska situation inte är tillfredsställande för säljaren kan säljaren kräva kontant betalning för leverans av varan.
  Om köparens rykte försämras, kommer säljaren att minska köparens kredit eller stänga köparens konto, och stoppa efterföljande samarbete och transaktioner; säljaren kommer inte att bära något ansvar.
 12. Säljaren kan ändra eller ersätta dessa villkor från tid till annan. På alla beställningar som görs efter en sådan ändring samtycker du till att vara bunden av de ändrade villkoren.

Avtal och bekräftelse:
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, praxis på den här webbplatsen eller dina kontakter med den här webbplatsen, vänligen kontakta oss via e-post {info@tcm-vet.com}.

sv_SESV

Pin It on Pinterest

What Our Clients Say
83 recensioner