Som kärleksfulla husdjursägare kan det vara alarmerande att märka förändringar i våra hundars hälsa. En sådan förändring som kan väcka oro är svullnad i en hunds ögon. Den här artikeln undersöker om cancer kan orsaka detta symptom, vilket ger värdefulla insikter för hundägare och hjälper till att klargöra sambandet mellan ögonsvullnad och cancer hos hundar.

Förstå ögonsvullnad hos hundar

Ögonsvullnad, även känd som periorbital svullnad, kan uppstå av olika anledningar. Det kännetecknas av inflammation och svullnader runt ögonen, vilket kan vara obehagligt och kan påverka en hunds syn. Orsaker till ögonsvullnad kan variera från infektioner och allergier till trauma och underliggande hälsotillstånd.

Cancerkopplingen

Cancer kan verkligen vara en bidragande orsak till svullnad i ögonen hos hundar. Även om det inte är den vanligaste orsaken, kan vissa typer av cancer leda till detta symptom:

 1. Orbitala tumörer: Tumörer som finns i eller runt ögonhålan kan orsaka märkbar svullnad. Dessa tumörer kan vara godartade eller maligna och kan påverka strukturerna i omloppsbanan.
 2. Lymfom: Denna typ av cancer riktar sig mot lymfsystemet och kan orsaka generell svullnad, inklusive runt ögonen.
 3. Skivepitelcancer: Denna form av hudcancer kan utvecklas på ögonlocken eller andra delar av ögat, vilket leder till inflammation och svullnad.

Symtom att se efter

Om din hund har svullnad runt ögonen, är det viktigt att observera för ytterligare symtom som kan tyda på cancer:

 • Ihållande rodnad: Rodnad som inte försvinner med standardbehandlingar.
 • Ansvarsfrihet: Ovanliga flytningar från ögonen, som kan vara klara, gula eller blodiga.
 • Synförändringar: Svårigheter att se, stöta på föremål eller märkbar synnedsättning.
 • Smärta: Tecken på obehag vid beröring av ögonområdet eller överdriven tassning i ögonen.
 • Systemiska symtom: Letargi, viktminskning och förändringar i aptit.

Diagnos och behandling

Om du märker svullnad runt din hunds ögon är ett snabbt besök hos veterinären avgörande. Veterinären kommer att utföra en grundlig undersökning, som kan inkludera:

 • Fysisk examen: Kontrollera ögonen och omgivande strukturer.
 • Avbildning: Röntgen, ultraljud eller MRI för att identifiera tumörer eller andra abnormiteter.
 • Biopsi: Ta ett prov av eventuell onormal vävnad för vidare analys.

Behandlingen beror på den bakomliggande orsaken till svullnaden. Om cancer diagnostiseras kan alternativen inkludera operation för att ta bort tumörer, strålbehandling eller kemoterapi. Tidig upptäckt och behandling är nyckeln till att förbättra resultaten.

Hantera din hunds hälsa

Att ta hand om en hund med cancer kräver ett omfattande tillvägagångssätt som tar itu med både sjukdomen och dess symtom. Regelbundna veterinärkontroller, en näringsrik kost och en bekväm miljö är avgörande. Att vara vaksam på eventuella förändringar i din hunds ögon eller allmänna hälsa kan dessutom hjälpa till att fånga upp potentiella problem tidigt.

Svullnad i en hunds ögon kan vara ett plågsamt symptom för djurägare. Även om cancer är en möjlig orsak, är det viktigt att komma ihåg att många andra faktorer också kan leda till ögonsvullnad. Genom att förstå det potentiella sambandet mellan cancer och ögonsvullnad kan husdjursägare vidta proaktiva åtgärder för att säkerställa sin hunds hälsa och välbefinnande.

sv_SESV

Pin It on Pinterest