Cancer är fortfarande en ledande dödsorsak hos däggdjur, inklusive människor och husdjur, och utgör komplexa utmaningar i behandlingen. Som husdjursägare är det avgörande att vara informerad om katttumörer för att hantera dessa tillstånd effektivt när de uppstår. Den här artikeln utforskar de vanligaste typerna av tumörer hos katter, deras diagnos, behandlingsalternativ och förebyggande åtgärder.

Typer av vanliga tumörer hos katter

 1. Mjukvävnadssarkom:
  Dessa tumörer kommer från fibroblaster (celler som producerar fibrös vävnad) och andra stödjande vävnader, vanligtvis utvecklas under huden. De varierar i malignitet; vissa är mycket aggressiva, infiltrerar lokala vävnader i stor utsträckning och metastaserar tidigt till lymfkörtlar och lungor. Andra är mindre aggressiva och mindre benägna att sprida sig.
 2. Intestinala adenom:
  Lymfom och adenokarcinom är de vanligaste tumörerna som påverkar mag-tarmkanalen hos katter. Adenocarcinom involverar vanligtvis tunn- eller tjocktarmen (sällan magen) och växer snabbt, vilket ofta orsakar tarmblockeringar. Vanliga symtom är aptitlöshet, viktminskning, kräkningar och diarré. Dessa tumörer metastaserar ofta till lokala lymfkörtlar och invaderar i stor utsträckning tarmväggarna.
 3. Brösttumörer:
  Vanligast hos äldre honkatter (även om de även ses hos hanar och steriliserade honor), kan dessa tumörer påverka en eller flera bröstkörtlar, ofta med flera fasta svullnader eller knölar. Med tiden kan huden över dessa knölar bilda sår. Brösttumörer sprids ofta till lokala lymfkörtlar och lungor. Det är anmärkningsvärt att brösttumörer, även om de är mindre vanliga hos katter än hos hundar, övervägande är maligna hos katter.

Diagnostiska procedurer för felina tumörer

 1. Observation: Regelbunden övervakning av en katts beteende och fysiska tillstånd är avgörande. Varje ihållande förstoring av klumpar eller andra långvariga biverkningar, såsom depression eller gastrointestinala problem, bör föranleda ett veterinärbesök.
 2. Avbildning: Röntgen och ultraljud är avgörande för att bedöma buken och kontrollera om det finns tumörer.
 3. Biopsi och biokemiska tester: Provtagning av lokala lymfkörtlar (genom biopsi eller aspiration) och blodprover utförs för att bekräfta tumörens natur och omfattning.
 4. Utforskande kirurgi: När avbildning inte är avgörande, är direkt inspektion och provtagning av buken genom kirurgi nödvändiga för att fastställa förekomsten och typen av tumör.

Behandlingsalternativ för katttumörer

 1. Kirurgiskt avlägsnande: Kirurgi är den mest effektiva behandlingen för de flesta godartade tumörer och används ofta om tumörens omfattning är känd. Det är särskilt lämpligt för yngre katter eftersom tidig borttagning kan leda till snabbare och mer framgångsrik återhämtning.
 2. Medicin: För inoperabla eller maligna tumörer kan symtomatisk behandling innefatta steroider, smärtstillande medel, aptitstimulerande medel och näringstillskott.
 3. Kemoterapi: Övervägs när en malign tumör är inoperabel, medför hög risk för metastaser eller redan har spridit sig. Biverkningar kan vara håravfall och benmärgsdämpning.
 4. Strålning och andra terapier: Tekniker som magnetoterapi, strålbehandling och ultraljudsterapi används för att behandla tumörer som är svåra att avlägsna kirurgiskt, som de i munhålan eller näsområdet.

Förebyggande åtgärder

 1. Regelbundna hälsokontroller: Speciellt för äldre katter kan regelbundna veterinärundersökningar hjälpa till att upptäcka sjukdomar tidigt.
 2. Kastrering: Tidig kastrering minskar signifikant risken för att utveckla brösttumörer hos honkatter.
 3. Miljösäkerhet: Undvik att utsätta katter för områden där de kan stöta på kemiska ämnen.
 4. Kost och hälsa: Att tillhandahålla en balanserad kost och bibehålla en hälsosam vikt för katter kan förbättra deras immunförsvar och minska risken för fetmarelaterade hälsoproblem.

Att förstå dessa aspekter av katttumörer kan hjälpa kattägare att hantera sina husdjurs hälsa mer effektivt och säkerställa en bättre livskvalitet för sina kattkamrater.

sv_SESV

Pin It on Pinterest