Ayurveda er et medicinsk system med oprindelse i det gamle Indien, som søger at behandle krop, sind og ånd som en helhed. Det er baseret på troen på, at sundhed og velvære bestemmes af en balance mellem de tre doshaer, eller energier, i kroppen. Ayurveda-behandlere bruger en række forskellige teknikker, herunder kost, livsstilsændringer og massage, til at genoprette balancen og forbedre helbredet. TCM, eller traditionel kinesisk medicin, er et andet lægesystem med ældgamle rødder. Det er baseret på troen på, at sundhed bestemmes af balancen mellem yin- og yang-energier i kroppen. TCM-behandlere bruger en række forskellige teknikker, herunder akupunktur, urtemedicin og massage, til at genoprette balancen og forbedre helbredet.

Der er flere vigtige forskelle mellem ayurveda og traditionel kinesisk medicin (TCM). Ayurveda er et holistisk lægesystem fra Indien, der går over 5.000 år tilbage i tiden. TCM er et lignende lægesystem fra Kina, som har været praktiseret i over 5.000 år. En vigtig forskel mellem de to systemer er, at Ayurveda fokuserer på forbindelsen mellem sind og krop, mens TCM fokuserer mere på den fysiske krop. Ayurveda understreger også vigtigheden af balance i ens liv, mens TCM fokuserer mere på brugen af urter og akupunktur til at genoprette balancen. Ayurveda lægger vægt på forebyggende pleje, mens TCM fokuserer mere på at behandle eksisterende tilstande. Ayurvedas tre doshaer er Vata, Pitta og Kapha. Hver dosha består af en kombination af to af de fem elementer. Vata består af rum og luft og styrer bevægelse og forandring. Pitta er lavet af ild og vand og styrer stofskifte, fordøjelse og transformation. Kapha er lavet af vand og jord og styrer struktur og stabilitet. Vores kroppe er opbygget af de samme fem elementer, som universet er opbygget af. Ayurvediske behandlere mener, at når vores kroppe er ude af balance, er det, fordi vi har for meget eller for lidt af et af elementerne. Ayurveda sigter mod at bringe kroppen tilbage i balance ved hjælp af kost- og livsstilsændringer samt urtemedicin.

Både TCM og moderne medicin praktiseres på det kinesiske fastland og i Kina, og de fleste kinesisk-amerikanere er trygge ved begge medicinske tankegange. Ikke desto mindre anses visse behandlingsområder for at være bedre egnet til moderne medicin, f.eks. nødhjælp og identificerbare sygdomme, f.eks. kræft, slagtilfælde, kirurgi og diabetes. Nogle degenerative sygdomme, f.eks. gigt eller fordøjelsesproblemer, kan fortsat behandles mest med TCM. Nogle kinesere vil først have TCM til at præsentere et symptom eller en sygdom, før de går til lægen. Da TCM lægger vægt på, at hver del af strukturen er forbundet med andre, bør det være nødvendigt, at nogle kinesisk-amerikanere kan inkorporere komponenter fra TCM i den behandling, de får, herunder pleje ved livets afslutning. Folk kan skabe deres egen terapi, for eksempel ved at ændre deres faste og ofte søge hjælp hos behandlere, som måske eller måske ikke er certificerede].

Der er meget, der tyder på, at ayurveda og TCM kan være effektive i behandlingen af en lang række tilstande. Især kan disse metoder være nyttige i håndteringen af kroniske tilstande som smerter, træthed og gigt. Derudover kan ayurveda og TCM også være gavnlige i behandlingen af psykiske tilstande som angst og depression.

Om forfatteren: Dr. Faith Whitehead; er autoriseret dyrlæge og forsker.

da_DKDA

Pin It on Pinterest

What Our Clients Say
83 reviews