Ayurveda är ett medicinsystem med ursprung i det antika Indien som försöker behandla kroppen, sinnet och själen som en helhet. Den är baserad på tron att hälsa och välbefinnande bestäms av en balans mellan de tre doshas, eller energierna, i kroppen. Ayurveda-utövare använder en mängd olika tekniker, inklusive diet, livsstilsförändringar och massage, för att återställa balansen och förbättra hälsan. TCM, eller traditionell kinesisk medicin, är ett annat medicinsystem med gamla rötter. Den bygger på tron att hälsa bestäms av balansen mellan yin och yang energier i kroppen. TCM-utövare använder en mängd olika tekniker, inklusive akupunktur, örtmedicin och massage, för att återställa balansen och förbättra hälsan.

Det finns flera viktiga skillnader mellan ayurveda och traditionell kinesisk medicin (TCM). Ayurveda är ett holistiskt system för medicin från Indien som går tillbaka över 5 000 år. TCM är ett liknande system för medicin från Kina som har praktiserats i över 5 000 år. En viktig skillnad mellan de två systemen är att Ayurveda fokuserar på kopplingen mellan sinne och kropp, medan TCM fokuserar mer på den fysiska kroppen. Ayurveda betonar också vikten av balans i ens liv, medan TCM fokuserar mer på användning av örter och akupunktur för att återställa balansen. Ayurveda betonar förebyggande vård, medan TCM fokuserar mer på att behandla befintliga tillstånd. Ayurvedas tre doshas är Vata, Pitta och Kapha. Varje dosha är gjord av en kombination av två av de fem elementen. Vata är gjord av rymd och luft och styr rörelse och förändring. Pitta är gjord av eld och vatten och styr ämnesomsättning, matsmältning och omvandling. Kapha är gjord av vatten och jord och styr struktur och stabilitet. Våra kroppar är gjorda av samma fem element som utgör universum. Ayurvediska utövare tror att när våra kroppar är ur balans beror det på att vi har för mycket eller för lite av ett av elementen. Ayurveda syftar till att få kroppen tillbaka i balans genom att använda kost- och livsstilsförändringar, samt naturläkemedel.

Både TCM och nutida droger praktiseras i Kina och Kina, och de flesta kinesiska amerikaner är bekväma med att vara både medicinska tankescheman. Ändå ses vissa vårdområden som bättre lämpade för nutida läkemedel, t.ex. akuthjälp och identifierbara sjukdomar, t.ex. cancer, stroke, kirurgi och diabetes. Vissa degenerativa sjukdomar, t.ex. artrit eller matsmältningspatienter, kan förbli mestadels behandlade med TCM. Vissa kineser skulle ha TCM först för att presentera ett symptom eller sjukdom innan de träffade läkaren. Eftersom TCM betonar att varje del av strukturen är relaterad till andra, bör det krävas att vissa kinesisk-amerikaner kan införliva komponenter av TCM i den uppmärksamhet de har, inklusive vård vid livets slut. Människor kan skapa sin egen terapi, till exempel ändra sin fasta, ofta söka hjälp från utövare, som kanske är certifierade eller inte]

Det finns en betydande mängd bevis som tyder på att Ayurveda och TCM kan vara effektiva vid behandling av ett brett spektrum av tillstånd. I synnerhet kan dessa metoder vara till hjälp vid hanteringen av kroniska tillstånd som smärta, trötthet och artrit. Dessutom kan Ayurveda och TCM också vara fördelaktiga vid behandling av psykiska tillstånd som ångest och depression.

Om författaren: Dr Faith Whitehead; är legitimerad veterinär och forskare.

sv_SESV

Pin It on Pinterest

What Our Clients Say
83 recensioner